Mintzoera berexiak [6]

101. Iturria agortu da.
102. Zer denbra idorra.
103. Garia zoritrik dago, fan gaitezke egitatzra.
104. Arrapatu zuen eseririk.
105. Unak xan dazkoye.
106. Eztaila gaingia eltxanoa.
107. Guziek itzalara.
108. Berantertsirik gaude.
109. Kori til til til dago.
110. Egunoro faten niz eskolala.
111. To borz duro ta fan adi abadejo erostra.
112. Fan adi iturriala ta eraugi zak botexa bat ur.
113. Kori okerra da.
114. Antxu elki da.
115. a) Oraño ezta xin ama. b) Oranik ezta xin ama.
116. Ordek noiz xinen dren.
117. Fan adi txakurran ipurdiala.
118. Anitz urtez eta osasunareki allega ztela xuaren sanduan eguniala.
119. Pipitaki mimitaki nik badakit gauza bat: Fortiñon Landan gazta bat: Ilaskia.