REFRANEAK.

1.- Zarrago eta bearrago.
2.- Urrunago eta gezurrak andiago.
3.- Abendu zuri, ez ardi ta ez axuri.
4.- Asto txikina, beti pollino.
5.- Eriberatx il gogor.
6.- Aza-urte, kaka urte.
7.- Pardix zanga latz, ginzurrun gorri, gibel beratx.
8.- Ay jauna! Arroltzeak laurna!
9.- Denean bonbon, eztenean egon.
10.- Maria Anton, kor konpon!
11.- Ez ikasi ta ez naytu.
12.- Aetza bere tentuari.
13.- Ezin ebil eta ezin bara.
14.- Urrutx-urte, elur urte.
15.- Begia tripara beño andiago.
16.- Maipetik txustu.
17.- Alkar iduriek, alkar bila.
18.- Elurra melurra banikan ire beldurra.
19.- Bakotxa bere airiaz eta astua bere tentuari.
20.- Marxuan lañua narastion, aprila elurra karastion.
21.- Txardina xan, txardina lan.
22.- Bakotxa beretako eta Jangoikoak guzientako.
23.- Yaurek bil yaurek xan.
24.- Emaztea fin izatako ezpañak me bear tu izan.
25.- Artalan etxen xan eta kanpo lan.
26.- Anton Pirulero astoan gañan uzkia bero.
27.- Ori'ko txoria, Ori'ra baratra.
28.- Astelenan buruandi.
29.- Otsailla firilli-faralla, martxua birrinbi-barranba.
30.- Xanago ta nayago.
31.- Ase ta lo.
32.- Gatua uzkiz suari, beldurra denbra gaxtoari.
33.- Otsagiarra mandulero, zaldian gañan kaballero.
34.- Ubaz aita makilaz maita.
35.- Nay drenak array, busti zala ipurdia.
36.- Gatuan umea aztaparkari.