Mintzoera berexiak [5]

81. Bein adiskide bati eskatu nazkon faborez eun duro eta ukatu zazkan.
82. Biar artsean zortzietan bada meza.
83. Guztiek ilunbiara.
84. Eztigu ikusi ardiak.
86. Erdollatrik dago.
87. Bakeak egin tie.
88. Agotza beño arinago.
89. Ezpalimaiz elkitzen baratze kortarik orain berian xoren dabat tokatu bat oritren ba aiz xore bizi guzian.
90. Eseri tut arrimainguak ugaldea igartzeko.
91. Ik batuk udareak xore semeandako.
92. Kanbra arraitzari ona da.
93. Aldi batez xamariak txaskatu zuen xakoa ardoz beterik eta zapartatu zuen.
94. Zomat ardi fanen dra guti gora bera saldo kortan?
95. Pipiek erropara pikatu dio.
96. Urtabetero eseri da zerbitzaten.
97. Egun euri egin berri sasona gaxto xeruan ereiteke.
98. Sartu dugu rexaboa korlean.
99. Zomait ardi badago ezkabiaz beterik.
100. Arropara txukatu da.