Mintzoera berexiak [4]

61. Non dago gizona? Fan da egur egitra.
62. Erbi bat ikusi dut.
63. Egun gore ollarra ero edo zer zegon ote; kantatu baitu iruretan baya nik buelta erdi bat eman dut ezpaitut xaikitzeko tenorea bedratziak artio.
64. Sarri erranen die eztitiela ikusi.
65. Bear du eldu ixtante batetik berziala.
66. Gure denbrara beti euriari zurrustaka ta alorretako lanak egin bage; urte gaxtoa presentatzen da.
67. Bazkariak gaitz egin dada.
68. Desaire bat eman du.
69. Auntza ilortu da.
70. Aurriderik zarrena.
71. Ikusi dut egordikoan.
72. Ni nore etxean nago.
73. Bilgorra zopak xaten zren bexkotik.
74. Xaiki adi ta mirigin zak izarrer ya tenorea denez.
75. Meza entzun dut.
76. Laureko bat. Zortziko bat. Sueldo bat. Duro erdi bat. Amalau sueldo. Bi errial. Gangaria. Graitzua. Almutea.
77. Purrustu da.
78. Elurrari dinbi danba.
79. Abrats koskortrik dago.
80. Meza sonatu du eta oraño aldatu bage nago.