Mintzoera berexiak [3]

41. Arextean kor zegon beorra eta ya ezta ageri; fan da, bay, gargoro lapurdira.
42. Beti ebiltzen da ene atzean.
43. Argi zabaldrik.
44. Egon emen zen.
45. As eta buka.
46. Bulkonda bat eman.
47. Izarki dut sua (su-a).
48. Ateri dago.
49. Eltxanoari agunara gendu.
50. Ama, ogia asten xuelarik edaxu niri muzturkoa.
51. Soixu gaizki egonen zenez, atzo gabaz il delarik.
52. Gaur otz egiten du.
53. Egon niz mezatik landa.
54. Nay dugu saldu bagadoya ta izan tugu bi erostun baya diru guti eskintzen die.
55. Mutiko korrek xotin badu.
56. Tenoria igare zaida.
57. Diabru kaka mokordoa! Demonio kakentzia! Mutur zikiña! Barraizongarria! Alkaizongarria!
58. Aurriderik gaztena.
59. Doy doya eldu niz.
60. Doy doya kausitu dut etxera.