Kemen ezpaitako apez bat ere

Bein elki zren paseura automobillan senar emaztegay pare bat eta etxakin nola edo zer automobilla elki zen carreteratik eta eman zuen buruzkainki bat eta senargaya il zen ixtante kartan, eta andregaya gaizki baratu zen eta bizi izan zen zomait egunez baya azkenean il zen ura eta fan zen zeruala eta atean xo zuen eta elki zen San Pedro idikitzra eta erran zakon neskatoak:
-Nik zeruan sartzeko nay noke konsatu.
Eta San Pedrok respondatu zakon:
-Naybalimadun konsatu bear izanen dun itzuli lurreala, kemen ezpaitago apez bat ere.