Juan Nabarron Zubia

Otsagia oraño konserbatzen die denbrazko gauza onetarik bat baita arrizko zubia eta diaitzen baita Juan Navarron zubia.