Botikarioaren iturria

Otsagi'n badago iturri bat diaitzen baita botikarioaren iturria.