Anduña ugaldea

Otsagi'ko erriaren erditik igaretzen da Anduña'ko ugaldea eta erriaren gibletik Zatoya'ko ugaldea eta biak xuntatzen dra San Martin'eko zubi pean eta bien artian formatzen die diaitzen den Zaraitzu'ko ugaldea.