Gure dirua diabruandako

Ene gaztezutuan izan ginuen Otsagi'n banko bat diaitzen baitzen Agrikolara eta egun on batez mankerrot egin zuen eta bankoa zegon etxean bazien tienda ere. Eta berri gaxtoa xakin, biramun goizian, fan emen zen aski goiztar emazte bat dirun elkitra. Bankoan etxeko gizona tiendan zegon eta emazte kura sartu zen, eta egun onak gizonari eman, gizonak galdegin zakon zer nay zuen, ustez tiendala faten zen zerbait erostra.
Emaztiak respondatu zakon: -Ez nixu ez tiendala xiten, diru elkitra xiten nixu.
Gizonak erran zakon: -Bay, diru elkitra baya bankoa ertsirik dioxu.
Emazteak: -Aurra! bankoa ertsirik dagola eta eztaukezia idiki edo zer! Gizonak: -Bay, baya mankerrot egin dixu.
Emazteak: -Ay, mila demonioa! kori gaxtoago xu baya diruak emanen al dauzkitxe arauz.
Gizonak: -Bay ezta aisa izanen emanen tiela guziak xa ez.
Emazteak: -Bay, bay, gure dirukoak norendako, diabruandako.