Elioba bat

Zoilo Mosok badu elioba bat. Diaitzen dena Franzisko Jose eta len abenduan emertzigarren egunian, 1965, bete zuen urte bat, eta erraten du Zoilok: Jaungoikoak osasuna ematen balimadako nay dukela irakusi uskaraz xardokitzen.