Muskilda'ko dantzariak

Otsagi'n batie zortzi danzari eta Boboa Amaberjina Muskilda'koaren eta erri guziaren onratzeko Amaberjina Urriko festetan, eta danzari koyen arropean guardatzeko eta denbra berian Muskilda'ko kontuen ermateko, Ayuntamentuak urteoro bilatzen du Mayordomo bat eta kanbiatzen da Santa Luzia egunian eta xazkoa zen Luis Kanbra eta aurtengoa da Pedro Juan Zoko.