8

Otsagi 1969'ko martsoan 2,gn.
Estornés Lasa José Jaunari.
Ene adiskide ona:
Rezibitu nuen xure kartara eta berian ikusten dut eldu zrela xure eskuetra ene papelak ele batzurekin eta bizpur refrane eta kontu edo istorieta bat. Fite egorriren tut berze bi kontu baya etxitela lotsa ustez oragunekoa bezain luze izanen drela: ezta kala, biak dra anitzekin llaburrago.
Uste dut lemezikoa kain luze izatiari libroan leku anitz arrepatren duela eta eztakit kori xuri ongi zinen zaixunez.
Nik gauzak egiten tut borondate onarekin eta ez nuke nay faltatu eta ez sobratu, ene deseyua ezta kori baizik gauzen egitea al guzia ongi nay baitut libroa elki daiden bear dena bezala.
Oray berze pixka bat erdaraz eskribitren dut uste baitut obeki erranen tutan gauzak. [...].
Zoilo Moso