7

Donostian, 1969'ko otsailaren 24,gn.
Moso Bezunartea, Zoilo Jaunari.
Otsagin.
Ene adiskide ona:
Zure kartara eta bizpur papera artu tut egun. Eskarrik anitz. Barberiako kontua anitz ongi dago, anitz ongi eskribitrik eta refranak ere bay. Ortografía berria anitz ongi erabilten zuk. Gure lana antzina faten da.
Kortes Izal jaunak nay du uda kontan libroa egin. Baita ere abari bat Otsagi'n egin Otsagi'ko uskaldunen artean.
Badut duda bat: Nola erraten da, euskara ala uskara?
Bear egorriren dut lan berria zuk ikusteko.
Bitartean, goraintzi anitz zure emazteari.
Zure adiskidea baita
Estornés Lasa, José