10

Otsagi 1969'ko matsoaren 23.gn.
Estornés Lasa José Jaunari.
Ene adiskide ona:
Xure azken kartara eldu zen eta eztakit nola igare dren amalaur egun guart eman bage eta xuri eskribitu bage baya korrengatik etzaxula pentsa xurez atze nizala eta bear balimadugu segitu adiskide izanez, uste dut bear dugula noizian beinka zomait karta eskribitu batak berziari.
Atzoko Nafarro'ko Diarioan, leitu nuen nola orzilarian Iruña'n País'eko Adixkidiek festa bat egin ziniela xu xintxala Presidentea eta anitz ongi iduritzen zaida xu izan txela manazalea gauza koyendako bilatzen tie balio dien gizonak.
Xakin dut ere egon xintzala Paris'en.
Ni gazte nintzalarik faten nintzan uda oro artzay Ori'ra eta ardura ele egiten nuen Frantzia'ko artzayekin eta enetako aizago zen ayen uskara ezik Gipuzkoakoa.
Eztakit zer yago erran baizik goraintzi gure bien partetik xure emazteandako eta kemen baratzen da xure adiskidea baita.
Zoilo Moso