6

Otsagi 21-2-69.
Estornes Joseba jaunari.
Donosti.
Ene adiskide ona: Atzo eldu zen zure idaztia eta ikusirik zer erraiten den, berze papeletan egortzen dut oarrak eginik ene gisala.
Egortzen tut ere Modismoak, Zoilok eginik,
Gore Zoilok ikasi du uskaraz eskribitzen ongi.
Badugu lagun bat onik, lan konendako. Ikusiren xu, ba jinesten dut, ta baa jinesten dut.
Zoilok erraten du zomait aldiz erraten dela "a" bat luze.
Agur bat, zure adiskidea
Luis Cambra