5

[...]. Lemizikorik erran bear dauxutana da nola kartek ezpaitie deuse ikustekorik libroarekin nik erranen dauzkitxut gauzak "xuxka" ezpaitut kausitzen erratea "zuzka" ezpainintzan usatu.
Oray erran bear dauxut badutala alke pixka bat xuri eskribitzako, ikusten xu badutala ortografia falta anitz baya erran bear dauxut amabi urteak bete gabe erman nintzaela Lerin'eko erriala artzamutiltako ene Aita zena guauren ardiekin kan baitzegon eta geroztik eztutala eskolarik ikusi baizik kanpoko aldetik.
Ene gaztezutuan ardiek, beyek eta lanek ermaten zien eskola beño atenzione yago eta korrengatik da oray nik eta ene adineko jende anitzek ezpaitakigu deusere.
Eztakit zer yago erran baizik goraintzi gure bien partetik xure emazteari eta kemen baratzen da xure adixkidea baita.
Zoilo Moso