20

Otsagi'n Abenduaren 17 garrenean, 1969.
Estornés Lasa José Jaunari.
Donosti'n.
Ene adiskide ona:
Azken aldi egon zintzanian kemen xuauren anayarekin eta berze lagunarekin, erran xinadan ya zomait kontu ez nokenez egin eta denbrarara igarez faten dena bezala beti elkitzen da zerbait eta prestatu tut bizpur kontuxko eta egortzen tut. Eztakit nola iruditren zaizkitxun ongi edo gaizki.
Erran bear dauxut ere Dominisandorio egunian baratu nintzala eri gripearekin eta orayko dotore koyek ezpaitakie berzerik rezetatzen baizik inyekzioneak, amar egunez amar txista eman zaztan ministranteak eta kayekin aski ongi eseri niz baya oraño eztut karrikara txaskatu beldur baitut berriz oztren nizala, nik guti aski baitut.
Otsagiarran eta frantzesan kontuak eginen du aisa berrogey ta amar urte eta orduan frantzesak diaitzen gintzan autxak eta kala eseri dut kontuan baya xuri obeki iduritzen bazaixu erratea frantzesa aisa izanen da aldatzeko.
Eztakit zer yago erran baizik anitz goraintzi gure bien partetik xure emazteandako eta kemen baratzen da beti bezala xure adiskide baita
Zoilo Moso