21

Otsagi'n 1970'ko Epailaren 6,gn.
Estornes Joseba jaunari.
Donosti.
Nere adiskide maitia: Aspaldi kontan guziek egon gra ixilik.
Baya adiskide Zoilok, autsi du gure ixiltasuna.
Eman dada idazki kuek zuri egortzeko eta eran dada, zer agitzen da libruarekin ez dela agertzen.
Gaxoa Zoilo, egon da neguan gaizki. Arrepatu zuen gripea, eta ebil da gaixo.
Oray Jaungoikari eskerrak aski ongi eseri da.
Emen ez dago deus berri, guzia beti bezala, negua gaxto izan dugu eta oraño, badugu errian elur piska bat, eta mendietan anitz eta izotza ase artio.
Goraintzi anitz zure sendiendako eta badakizu non dago zure adiskidea
Luis Kanbra