18

Donosti'n, 1969'ko mayatzaren 26,gn.
Kanbra Luis Jaunari.
Otsagi'n.
Ene adiskide maitia:
Artu dut Zoiloren kartara ta lan asko uskaraz eta anitz ongi iduri daztan; ayetan artzayen bizia argi ta garbi ikusten baita.
Konekin egortzen dauzkizut kopiak zuk gordetzeko eta berzeak Zoilo'arendako. Nik baidut berze bat kemen.
Oray dra egun bizpur egorri nituela papelak eta beren artean zren: Iztegi edo eletegi bat ele anitzekin. Kau maro-maro egiteko da. Eztu presarik. Baya uste dutanez bazren berzeak: Eztakit nola zren; kopiak galdu egin tut. Mirigin zazu balimadra Otsagi'n.
Esker mila orazionengatik. Ederrak dra ene ustean.
Oray Muskilda'ko Ama Berjinaren kantua uskaraz egiten ari niz. Sonu berberakin kantatzeko. Geroz neskatoek ikasiren die Muskilda'n kantatzeko. Bukatzean egorriren dauzkizut ongi edo gaizki balimada xakiteko.
Zoilo'k erran dada anitz akaitrik dagola eta nay zinokela pixka bat pausatu. Erran dakot ongi dagola eta liburuan gauzak anitz ongi baratu drela. Orain lan kau geroz guziek xakinen die nola dan Zaraitzu'ko uskarara. Nik ere konekin Erronkari'koa atze dut. Anitz gustatzen zaida Zaraitzu'koa.
Erraten dada eztagola almadierorik Otsagi'n. Lastima andia; eztugu xakinen nola zen ayen bizia. Eta berze errietan?
Nik ongi dakit kainbat lan egin du Zoilo adiskideak! Mesede bat egin nay noke ari baya eztakit zer. Erranen dadazu?: Dirurik, gauza bat...
Goraintzi anitz zure etxekoer eta badakizu non dagon zure adiskidea baita
Estornés Lasa, José