17

Donosti'n, mayatzaren, 25,gn 1969'ko.
Moso Bezunartea, Zoilo jaunari.
Otsagi'n.
Ene adiskide maitia: Anitz kontent egun bizpur igare tut xure kartara ta kontuak eta oray makinaz egin tut eta egortzen dauzkizut.
Erraten dadazu anitx akaitu zrela buru lan konegatik eta uste dut. Nik ere lan kau gabaz egiten dut eta egun bizpur gabeko bi oren artio egoten niz lanean.
Badakixun bezala orayko gauzak eztra liburuandako. Zaraitzuko gaiza yago xakiteko beizik. Korrela eztie presarik. Maro, maro eginen tugu. Xure kontuekin aisa ikusten da nola zen artzayen bizia. Nik anitx ongi leitzen tut xure kartak; xure pulsoa sobra ongi baida. Guzia denez, osagarria mirigin bear dugu eta kontuz ebili.
Nay baxu kartak solo eskribitren tugu gure artian eta nay xunian.
Zer languntza ederra egin xu Zaraitzu'ko uskarari! Anitx eder da. Erronkari'ko uskarara gogorra da anitx aldiz eta Zaraitzu'koa legunago ta goxoago.
Oray artio etzen Zaraitzu'ko uskaraz batre ezik Prinzipe Luziano Bonaparte'aren gauzak: Doktrina ta gauza txiki bizpur. Oray baitugu xure kontuak. Nik kopia eginen dut eta egorriren dauxut xuk leitzeko tenpra igaretzeko.
Bitartian artu zkixu gore goraintziak eta berdin xure emazteandako eta beti bezala baratzen da xure adiskidea baita.
Estornés Lasa, José