15

Donosti'n 1969'ko mayatzaren 7'gn.
Moso Bezunartea Zoilo jaunari.
Otsagi'n.
Ene adiskide maitea:
Konekin egortzen tut xure kontuak makiñaz eskribitrik eta erran bear dut ongi eta eder drela. Nik ongi izaguntu tut Dositeo Otsoa eta Jazinto bizargorri zena.
Kontu korietan eseri dut raya bat eztakidan eleen pean.
Fan den igandian teatroan egon nintzan ene emaztearekin Uskalerri'ko dantzak ikusten. Bazen guzietariko Bizkay'tik asi Uztarrotze'artio. Otsagi'ko dantzak anitz ongi egin ztien baita Uztarrotze'ko txuntxuna.
Dantzari taldeko burua da Iruña'ko gazte bat izenez Urbelz. Anitz aldiz egon da Otsagi'n kango dantzariekin ikasten. Bein Otsagi'tik Izaba'la faten nintzalarik bilatu nuen Itzaltzu'ko ugalde aldean, kanpañako tienda batean. Gañala euri egiten zuen eta Izaba'la erman nuen. Bere taldeak "Argia" izena du.
Egun koetan kemengo denbrara gaizki dago. Goizean ona, artzaldean gaixto, eztakigu noiz xinen da Bedatzia.
Anitz kontent nago, xure uskara ikasi baidut. Gezurra irudi, Erronkari eta Zaraitzu kain xunto izanik eta kainbat diferentziak dren bien artean. Emaro emaro sartu niz Zaraitzu'ko uskararen barnean eta gustatzen zaida. Badakit barra eginen xula ene zaraitzuar uskara leiturik.
Zer klaseko zren artzayak galdegiten nuelarik xakin nay nuen: masterrak, artzayak, repatanes eta abar! Baita ere zenbat irabazten zien eguneko, ilabeteko... eta nola egiten zen saldo bat egiteko ardi batekin asitzen...
Goraintzi anitz xure emazteari gure partetik eta badakizu nun baratzen da xure adiskidea baita
Estornes Jose