12

Otsagin 1969-ko Aprilaren 16,gn.
Estornés Joseba jaunari. Donostin.
Ene adiskide ona: Zure 3 garreneko kartara eta gero ikasgayak eldu zren. Eta orain egortzen zaiztuzu oarrak eginik.
Zoilok eztaki nola egiten da gaztara eta nay dut bilatu norbait baya oraño ez da agertu ior. Nik uste dut erdenen dutala.
Espalderoa eta delanteroa ez daki iork nola da euskaraz. Espalda erraten die erraya, baya santzi kuek ez daki iork ere.
Eta kapela erez.
Egun ez dut berze berriak errateko.
Beti zure adiskide baratzen da
Kanbra'tar Koldobika