Oron bata zela

Aldi batez fan zen mutil bat bere erritik berze bateala bide bat gaindi oñez eta eldu zelarik erri kartra eta sartzen zen denbra berean elizako erlojoan eman tzien bi oronak. Eta bazegon mutiko bat eta galdegin zakon ya zer ordu zen eta karek respondatu zakon oron zela. Eta mutilak erran zakon baya seguru yagoa. Bay gizona bay kain kasualki aitu diat nola eman duen bi aldiz bata berzean atzean.