Mintzoera berexiak [1]

1. Guziek berokiala.
2. Guziok berokian.
3. Guziok gurtrik.
4. Txakur txiki bat ito da.
5. Jende gaztea bear da eutzi fan trela giza beren.
6. Alkate jauna (xauna).
7. Barda berant etzin gintzan.
8. Barda zer ongi abaldu ginuen!
9. Ardi purruxka bat.
10. Trebe balimaiz xo dazok ik.
11. Ongi izatra biar, bear ginoke fan Ilunberrira.
12. Mozkortu da.
13. Txerrendako bezkotara egos.
14. Egun zukua geza dago.
15. Ikusi tut bi gizon errekaltzarekin.
16. Bilatu dut ogi bat ordañaz.
17. Ogia urdindrik dago.
18. Santzi dut atorra berria.
19. Eizera fan dra.
20. Xauren baitan yagua. Xore baitan yagua.