Koplak

Ni faten niz alorriala
txula pixka bateki,
eta ene emazteak etxe barnean
zer xaten duen eztakit.