Erribera'n

Aldi batez Erribera'n artxamutil batek, ustekabekorik, ardi bati gidall bat autsi zakon ta maxterra arekin baitzegon gaizki erran zakon ta artxamutil gaxoa nearrak egin ztuen.