Artzayaldian

Biar, bear dut fan Ori'ra artzayaldian egitra ta bear tut igare amabi egun baititugu berreun ta berrogey ardi.