2

1969'ko Otsaillaren 10 egunean.
Estornes Joseba Jaunari. Donosti.
Ene adiskidea: Atzo igande artsaldean egon nintzan Zoilo-rekin, biok ikusten, zuen eskritoak.
Baya Zoilok du preokupazion bat. [...].
Goraintziak Zoilotik eta eneak ere eta urran artio.
Luis Cambra
Ni xiten den igandian ez niz izango Otsagin, badut eztey bat sendian.