Ardiak eta akerrak. Tzintzerriak

Ardiak zren zuri eta klasea txurra. Ezkilak dra elizan meza sonatzen dienak. Ardiek eta akerrek ermaten tienak diaitzen tugu tzintzerriak. Akerrek ermaten tienak dra anitz andi eta badra irur klase: Kuartizoa, trukara ta kañona, eta berze batzuk txikin xago ermaten tien auntzek diaitzen dra metaleak. Baya erdaraz berdin diaitzen dra.
Ardien moxtea moxguara diaitzen dugu. Axuriak sortzen dra ertzaro denbran.
Akerrak zer klaseko dren: Badra bi klase, tzintzarri andiak lepoan ermaten tienak daude osatrik ta badra berze batzuk osatu bage baitra akertzantzak, auntzen azkatzeko.